Ouder stel fietst door het bos

Het Land van Bartje

Onderstaand treft u aan alle informatie voor een collectieve verzekering voor uw opstal –inboedel – en aansprakelijkheidsverzekering voor uw woning op "Het Land van Bartje".
Op deze pagina heeft u de mogelijkheid om het aanvraagformulier , het schadeaangifteformulier , het opzegkaartje en de polisvoorwaarden te downloaden.

Ons voorstel is gebaseerd op individuele verzekering, zodat elke eigenaar zijn eigen polis krijgt toegezonden, maar wel vanuit een collectieve gedachte. De voorwaarden en de premie zijn erop gebaseerd alsof het al één collectiviteit betreft.

Iedere eigenaar kan dus deelnemen op basis van vrijwilligheid.

Uiteraard hopen wij op een zéér groot draagvlak, zodat wij in de toekomst bij voldoende deelname een nog betere premie kunnen bewerkstelligen op basis van één grote collectiviteit. U kunt zich voorstellen, dat als iedereen meedoet met deze verzekering, wij namens u kunnen vragen om één collectiviteit en een betere premie.

ANSVAR Verzekeringsmaatschappij N.V. in samenwerking met Turien & Co. Assuradeuren is de verzekeraar van de verzekering voor uw recreatiewoning. 

Hoe werkt het?

Alle type woningen op het park zijn door ons bekeken. 
Samen met Turien hebben wij voor de opstalverzekering voor elke woning de herbouwwaarde vast gesteld. Dit is de waarde die benodigd is om een woning na brand te herbouwen. De herbouwwaarde wordt gebruikt voor het vast stellen van de premie. 

Voor de inboedelverzekering is een standaard verzekerde som bepaald per type woning wat aansluit op de vervangingswaarde van een nieuwe inventaris.

Hoe kunt u deze polis aanvragen?

U kunt op deze pagina het aanvraagformulier Opstal en inboedel voor huiseigenaren van 'Het Land van Bartje' downloaden.
Vriendelijk verzoeken wij u het formulier ingevuld en ondertekend naar ons toe te sturen. U ontvangt zo spoedig mogelijk de polis per post.

Wat kunt u doen bij schade?

Op deze site kunt u ook het schadeaangifteformulier downloaden. U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend naar ons toe sturen. Uiteraard mag dit ook per e-mail.

Hoe kan uw huidige polis worden opgezegd?

U treft hier de opzegkaart aan. Deze kunt u downloaden en samen met uw aanvraagformulier en een kopie van uw huidige polis naar ons toe te sturen. Wij zullen deze opzegkaart voor u aangetekend verzenden naar uw huidige verzekeraar. Van uw verzekeraar krijgt u een bevestiging met de datum waarop uw huidige polis wordt beëindigd.

Het is van belang dat u zelf controleert of deze datum overeenkomt met de ingangsdatum van uw nieuwe polis. Als deze datum afwijkt, verzoeken wij u ons op de hoogte te stellen per e-mail. Wij passen dan de ingangsdatum van uw nieuwe verzekering aan.

Uiteraard mag u ook zelf uw huidige polis opzeggen.

Aanvullende informatie

Bij vragen verzoeken wij u vriendelijk ons een e-mail te zenden. Dit kan naar info@markvanleeuwen.nl.
Wij nemen dan contact met u op. Uiteraard kunt u ons ook telefonisch bereiken.

De premies voor deze verzekeringen zijn gebaseerd op de gedachte van één collectiviteit, maar afgifte van individuele polissen.

Als blijkt dat er voldoende deelname is, dan kunnen wij in de toekomst onderhandelen voor een betere premie.

De premie voor een collectiviteit wordt altijd vastgesteld door beoordeling van het risico en het schadeverloop. Bij een hoge schadelast komt de premieafspraak onder druk te staan.

Wij willen u graag een hoge service aanbieden en zijn ervan overtuigd dat we met deze verzekeringen voor "Het Land van Bartje" een goed voorstel voor alle eigenaren hebben geïntroduceerd. Het is ons er alles aan gelegen om met u een plezierige samenwerking aan te gaan.

Wij spreken de wens uit om met u succesvol te mogen samenwerken!

Stel ons gerust uw vraag